El passat 2 d’abril es van complir 45 anys de l’estrena de “2001: A Space Odyssey” (Stanley Kubrick, 1968).

Poques pel·lícules de ciència ficció han tingut tanta cura de la versemblança dels seus escenaris; per exemple, dels fenòmens físics fora de l’atmosfera. A “2001” no hi veiem flamarades (no hi ha oxigen per cremar) ni explosions eixordadores (no hi ha un medi que transmeti les ones del so); sense atmosfera, la llum és terriblement crua (no hi ha penombra) i les naus no necessiten formes aerodinàmiques. I sense gravetat, l’hostessa de la llançadora lunar pot caminar per les parets (ajudada per unes sabatilles amb sola de velcro), i l’astronauta que es dirigeix cap a Júpiter amb els companys hivernats pot fer footing per l’interior de la cabina esfèrica, la qual gira sobre ella mateixa per a simular la gravetat mitjançant la força centrífuga.

2001_01_700px

Tot això i molt més van poder veure el 1968 un bon grapat d’espectadors al·lucinats, un any abans de la primera missió tripulada a la Lluna, gràcies al perfeccionisme obsessiu del director Stanley Kubrick, que partia d’un primer guió escrit per Arthur C. Clarke (científic de professió, a més de gran escriptor de ciència ficció) i havia aconseguit l’assessorament de tècnics del programa Apolo de la NASA.

2001_03_700px

Aprofitarem aquest aniversari per a parlar d’algunes de les característiques de les (bones) pel·lícules i novel·les de ciència ficció que, a més de versemblants, solen ser intuïtivessintètiques.

Podríem dir que aquestes tres característiques són comunes a tot el cinema i la literatura,  no només al gènere, perquè es tracta que els espectadors i lectors acceptin les narracions que s’els ofereixen com si fossin la mateixa “realitat” (una paraula que, com va dir Vladimir Nabokov, “no té sentit si no va entre cometes”).

En la propera entrada ens centrarem en la seva aplicació a les obres de ciència-ficció.El pasado 2 de abril se cumplieron 45 años del estreno de “2001: A Space Odyssey” (Stanley Kubrick, 1968).

Pocas películas de ciencia ficción han cuidado tanto la verosimilitud de sus escenarios, por ejemplo, los fenómenos físicos fuera de la atmósfera. En “2001” no vemos llamaradas (no hay oxígeno para quemar) ni explosiones ensordecedoras (no hay un medio que transmita las ondas del sonido); sin atmósfera, la luz es terriblemente cruda (no hay penumbra) y las naves no necesitan formas aerodinámicas. Y sin gravedad, la azafata de la lanzadera lunar puede caminar por las paredes (ayudada por unas zapatillas con suela de velcro), y el astronauta que se dirige hacia Júpiter con sus compañeros hibernados puede hacer footing por el interior de la cabina esférica, la cual gira sobre sí misma para simular la gravedad mediante la fuerza centrífuga.

2001_01_700px

Todo esto y mucho más pudieron ver en 1968 un buen número de espectadores alucinados, un año antes de la primera misión tripulada a la Luna, gracias al perfeccionismo obsesivo del director Stanley Kubrick, que partía de un primer guión escrito por Arthur C. Clarke (científico de profesión, además de gran escritor de ciencia ficción) y había conseguido el asesoramiento de técnicos del programa Apolo de la NASA.

2001_03_700px

Aprovecharemos este aniversario para hablar de algunas de las características de las (buenas) películas y novelas de ciencia ficción que, además de verosímiles, suelen ser intuitivas y sintéticas.

Podríamos decir que estas tres características son comunes a todo el cine y la literatura, no sólo al género, pues se trata de que los espectadores y lectores acepten las narraciones que se les ofrecen como si fueran la misma “realidad” (una palabra que, como dijo Vladimir Nabokov, “no tiene sentido si no va entre comillas”).

En la próxima entrada nos centraremos en su aplicación a las obras de ciencia ficción.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.