Aquesta setmana, volem fer-nos ressò de l’article de Ricard Ruiz Garzón al Babelia “La muerte del booktrailer, el qual ens ha descobert alguns booktrailers molt interessants i dels quals podem aprendre bastantes coses.
Per destacar-ne un parell, Going West, barrejant tècniques d’animació i stop-motion, amb un resultat visualment espectacular i original, i me gusta leer, no ben bé un book trailer, però que aconsegueix transmetre’ns el missatge amb mecanismes senzills però molt efectius.

Pels que vulguin comparar, amb el nostre book trailer, més modest, de Barcelona Roman Steampunk.


Esta semana, queremos hacernos eco del artículo de Ricard Ruiz Garzón en Babelia “La muerte del booktrailer”, el cual nos ha descubierto algunos booktrailers muy interesantes y de los que podemos aprender bastantes cosas.
Para destacar un par, Going West, mezclando técnicas de animación y stop-motion, con un resultado visualmente espectacular y original, y me gusta leer, no exactamente un book trailer, pero que consigue transmitirnos el mensaje con mecanismos sencillos pero muy efectivos.

 

Para los que quieran comparar, con nuestro book trailer, más modesto, de Barcelona Roman Steampunk.

 

This week, we want to echo the article Ricard Ruiz Garzón in Babelia called “The Death of booktrailer“, which has revealed us some very interesting booktrailers from we can learn quite a few things.
To highlight a few, Going West, mixing techniques of stop-motion animation, with a visually spectacular and original result, and me gusta leer, not really a book trailer, but it manages to transmit the message with simple but very effective mechanisms.

For those who want to compare with our book trailer, more modest, Barcelona Roman Steampunk:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.