A Barcelona-Robot volem fusionar les formes tradicionals de narrativa amb les noves tecnologies, per explicar histories sobre la ciutat que més coneixem i ens agrada.

A aquesta nova manera de comunicar, li diem Narrativa Augmentada i la difonem a través de llibres multimedia interactius que reuneixen text, imatge, vídeo, música o jocs en una mateixa narració, tant en format digital com en format paper, enriquit amb mecanismes de Realitat Augmentada.

La Barcelona de què parlem és una constel·lació de ciutats alternatives, que podem imaginar, on podem jugar-hi, de les que podem escoltar-ne histories… Però també és la ciutat d’avui, amb els racons que ens emocionen, els llocs on ens agrada passar una estona, les passejades insospitades descobertes per casualitat…

Comptem amb autors reconeguts, tant en el camp de l’escriptura com de les imatges, però també obrim un espai de diàleg amb tots aquells que vulguin proposar les seves idees o participar en la gestació d’un dels nostres productes.

En Barcelona-Robot queremos fusionar las formas tradicionales de narrativa con las nuevas tecnologías, para contar historias sobre la ciudad que más conocemos y nos gusta.

A esta nueva manera de comunicarse, le llamamos Narrativa Aumentada y la difundimos a través de libros multimedia interactivos que reúnen texto, imagen, vídeo, música o juegos en una misma narración, tanto en formato digital como en formato papel, enriquecido con mecanismos de Realidad Aumentada.

La Barcelona de la que hablamos es una constelación de ciudades alternativas, que podemos imaginar, donde podemos jugar, de las que podemos escuchar historias … Pero también es la ciudad de hoy, con los rincones que nos emocionan, los lugares donde nos gusta pasar un rato, los paseos insospechados descubiertos por casualidad …

Contamos con autores reconocidos, tanto en el campo de la escritura como de las imágenes, pero también abrimos un espacio de diálogo con todos aquellos que quieran proponer sus ideas o participar en la gestación de uno de nuestros productos.

In Barcelona-Robot we pretend to merge traditional forms of narrative with the new technologies, to tell stories about the city that we most know and love.

This new way of communicating, we call Enhanced Storytelling and we disseminate it through interactive multimedia books that put together text, image , video, music or games in the same story , in digital or paper format , enriched with Augmented Reality mechanisms.

The Barcelona under discussion is a constellation of alternative cities, that we can imagine, where we can play , or hear of their stories …
But is also today’s city, with the corners that moved us most, the places we like to hang out , unexpected walks discovered by accident …

We count on renowned authors , in the fields of both writing and image, but intend also to open a space for dialogue with those who want to suggest ideas or participate in the creation of our products.