Fa uns mesos vam descobrir a Jerry Gretzinger i el mapa en què ha estat treballant durant més de 50 anys. El mapa mostra un món imaginari anomenat Ukrainia, que va començar com un gargot i per ara ocupa més de 3.000 fulls i uns 200m2.

Tal com ell mateix ens explica en el documental “Jerry’s Map“, tot va començar el 1963 amb uns simples rectangles que després es van convertir en carrers per derivar posteriorment en una petita ciutat que va anar creixent a poc a poc.

Quan es va adonar que la seva població imaginària hauria de menjar , va decidir crear també terres de cultiu, rius, boscos, cementiris, estacions de ferrocarril i aeroports, amb la qual cosa, les petites ciutats van passar a ser regions que calia intercomunicar. El mapa compta actualment amb 27 provincies i 416 ciutats, amb una població activa d’uns 17 milions de persones.

jerry's map exhibition

Una baralla de cartes modificada per Jerry conté instruccions en relació a l’evolució del món. D’aquesta manera l’atzar dicta la forma en què creix o es modifica Ukrainia. Una de les cartes és el buit invasor, que lluita per empassar seu món de fantasia, semblant al que passava a La història interminable. Aquesta força destructiva es propaga lentament, però els ciutadans es defensen amb murs de protecció. Les cartes definiran quines parts del mapa sobreviuran i quines parts seran ocupades pel buit.

En aquest enllaç es pot veure un plànol interactiu d’Ukrainia on poder veure en detall les diferents zones del món.

Una cosa semblant ens ha passat a Barcelona-Robot amb el nostre últim projecte. El que va començar com una petita porció d’un món , ha anat creixent escapant al nostre control i definint tot un món imaginari del qual molt aviat us donarem més detalls.

Jerrys-Map-2
Hace unos meses descubrimos a Jerry Gretzinger y el mapa en el que ha estado trabajando durante más de 50 años. El mapa muestra un mundo imaginario llamado Ukrainia, que empezó como un garabato y por ahora ocupa más de 3.000 cuartillas y unos 200m2.

Tal y como él mismo nos explica en el documental “Jerry’s Map”, todo empezó en 1963 con unos simples rectángulos que luego se convirtieron en calles para derivar posteriormente en una pequeña ciudad que fue creciendo poco a poco.

Cuando se dio cuenta de que su población imaginaria tendría que comer, decidió crear también tierras de cultivo, ríos, bosques, cementerios, estaciones de ferrocarril y aeropuertos, con lo cual, las pequeñas ciudades pasaron a ser regiones que había que intercomunicar. El mapa cuenta actualmente con 27 provicinas y 416 ciudades, con una población activa de unos 17 millones de personas.

jerry's map exhibition

Una baraja de naipes modificada por Jerry contiene instrucciones en relación a la evolución del mundo. De ésta manera el azar dicta la forma en que crece o se modifica Ukrainia. Una de las cartas es el vacío invasor, que lucha por tragarse su mundo de fantasía, parecido a lo que ocurría en La historia interminable. Esta fuerza destructiva se propaga lentamente, pero los ciudadanos se defienden con muros de protección. Las cartas definiran qué partes del mapa sobrevivirán y qué partes serán ocupadas por el vacio.

En éste enlace puede verse un plano interactivo de Ukainia donde poder ver en detalle las diferentes zonas del mundo.

Algo parecido nos ha pasado en Barcelona-Robot con nuestro último proyecto. Lo que empezó como una pequeña porción de un mundo, ha ido creciendo escapando a nuestro control y definiendo todo un mundo imaginario del que muy pronto os daremos más detalles.

Jerrys-Map-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.