Gosen dir-me realista?¿Osan llamarme realista?

November 10, 2014barcelona-robot, Blog, Narrativa, SciFi

Tampoc deixa de sorprendre la separació radical entre fantasia i realisme que fan molts lectors, crítics i teòrics. Que potser les novel·les realistes es llegeixen diferent que les fantàstiques? Que no transcorren en un món i amb uns personatges imaginats?Tampoco deja de sorprender la separación radical entre fantasía y realismo que hacen muchos lectores, críticos y teóricos. ¿Acaso las novelas realistas se leen de distinta forma que las fantásticas? ¿No transcurren en un mundo y con unos personajes imaginados?

Gegants en comptes de torres elèctriques a Islàndia Gigantes en vez de torres eléctricas en Islandia Giants instead of pylons in Iceland

September 22, 2014barcelona-robot, Blog, SciFi

l’increïble projecte de torres elèctriques a Islàndia de Shine+Choi architects anomenat “Land of Giants” (Terra de Gegants)descubrir el increíble proyecto de torres eléctricas en Islandia de Shine+Choi architects llamado “Land of Giants” (Tierra de Gigantes)We just discover the amazing Iceland Electrical Pylon project designed by Choi+Shine architects and called “Land of Giants”.

Visiones 2012 a LektuVisiones 2012 en Lektu

July 14, 2014barcelona-robot, Blog, Narrativa, SciFi

“Visiones 2012” en e-book gratuït amb pagament social (twitter o facebook) a Lektu. Conté el meu relat “Mantenimiento”. Editat per l’Asociación Española de Fantasía Ciència Ficción y Terror i seleccionat pels Verdhugos.“Visiones 2012” en e-book gratuito con pago social (twitter o facebook) en Lektu. Contiene mi relato “Mantenimiento”. Editado por la Asociación Española de Fantasía Ciència Ficción y Terror y seleccionado por losVerdhugos.

Star Wars flat designStar Wars flat designStar Wars flat design

July 7, 2014barcelona-robot, Blog, SciFi

Aquesta setmana hem descobert el treball de Filipe Carvalho, una sèrie d’icones flat designrepresentant diferents personatges d’Star WarsEsta semana hemos descubierto el trabajo de Filipe Carvalho, una serie de iconos flat designrepresentando a diferentes personajes de Star WarsThis week we’ve discovered the work of Filipe Carvalho, a  flat design icon series representing several Star Wars characters.

Gràcies amics de les Ter.CatGracias amigos de las Ter.CatThanks Ter.Cat’s friends

April 14, 2014barcelona-robot, Blog, SciFi, Ømni Series

Com ja vam anunciar el passat Dissabte 12 d’Abril vam tenir l’oportunitat de presentar la novel.la multimèdia Barcelona Roman Steampunk dins de la Ter.Cat d’Olot, les trobades periòdiques que celebra la SCCFF, Como ya os anunciamos, el pasado Sábado 12 de Abril tuvimos la oportunidad de presentar la novela multimedia Barcelona Roman Steampunk dentro de la Ter.Cat de Olot, los encuentros periódicos que celebra la SCCFF,As we announced, on Saturday April 12 we had the opportunity to present our multimedia novel Barcelona Roman Steampunk within Ter.Cat Olot, the regular meetings held by the SCCFF,

Presentació del projecte ØMNI a OlotPresentación del proyecto ØMNI en OlotØMNI project presentation in Olot

April 11, 2014barcelona-robot, BCN10, Blog, Retrofuturism, SciFi, Ømni Series

El proper dissabte presentarem a la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia el projecte Barcelona Roman Steampunk, que té previst el seu llançament durant els propers dies.El próximo sábado presentaremos a la Sociedad Catalana de Ciencia-Ficción y Fantasía el proyecto Barcelona Roman Steampunk, que tiene previsto su lanzamiento en los próximos días.Next Saturday we will present our project Barcelona Roman Steampunk (which is scheduled for release in the coming days) to the Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia.

Viatjant pel temps amb RetronautViajando por el tiempo con RetronautTime-travelling with Retronaut

March 3, 2014barcelona-robot, Blog, Retrofuturism, SciFi

Retronaut es defineix com una màquina del temps fotogràfica; una col·lecció digital de centenars de fotografies del passat, que tenen en comú la seva capacitat de capgirar la nostra consciència temporal.Retronaut se define como una máquina del tiempo fotográfica; una colección digital de cientos de fotografías del pasado, que tienen en común su capacidad de cambiar nuestra conciencia temporal.Retronaut is defined as a photographic time machine, a digital collection of tens of thousands of pictures from across the past, all with on thing in common: each one has the power to wrap your sense of time.

Data de llançamentFecha de lanzamientoLaunch date

January 27, 2014barcelona-robot, Blog, IF colection, SciFi, Ømni Series

Es tracta d’una sèrie de sis capítols digitals multimèdia interactius en els quals la intriga i l’emoció seran els ingredients principals. La història transcorre en un futur proper a la ciutat de BarcelonaSe trata de una serie de seis capítulos digitales multimedia interactivos en los que la intriga y la emoción serán los ingredientes principales. La historia transcurre en un futuro cercano en la ciudad de Barcelona. It is a series of six interactive multimedia digital chapters where the intrigue and excitement are the main ingredients. The story takes place in the near future in the city of Barcelona.

iDiots – Big Lazy RobotiDiots – Big Lazy RobotiDiots – Big Lazy Robot

December 2, 2013barcelona-robot, BCN10, Blog, SciFi, Tabibito collection

Big Lazy Robot VFX presenta iDiots, un curt d’animació a mode de vídeo promocional. La història és una crítica al consumisme actual, centrant-se en els smartphones i la dependència que en tenim.Big Lazy Robot VFX presenta iDiots, un corto de animación a modo de vídeo promocional. La historia es una crítica al consumismo actual, centrandose en los smartphones y la dependencia que tenemos de ello.