Després de mesos de molt de treball, ja està a la venda Barcelona Roman Steampunk, la primera aventura de Ømni Series ®, una col·lecció de llibres multimèdia interactius (narrativa augmentada o enhanced storytelling). La història discorre a cavall entre dos mons, tot i que la contraposició entre ells no es produeix entre allò real i allò fantàstic, sinó entre allò analògic –representat pel text– i allò digital –representat per les imatges i vídeos–.

Editat el lliuraments successius en català, castellà i anglès, es pot seguir a través d’una versió totalment digital (iPad i OSX), o de llibres il·lustrats que cobren vida a través d’una app per a dispositius mòbils (iOS i Android). Properament, comptarà amb continguts accessibles a través de Realitat Augmentada.

Podeu trobar tota la informació al web d’Ømni Series ®, i / o baixar directament el llibre en iBookstore d’Apple.


Después de meses de arduo trabajo, ya está a la venta Barcelona Roman Steampunk, la primera aventura de Ømni Series ®, una colección de libros multimedia interactivos (narrativa aumentada o enhanced storytelling). La historia discurre a caballo entre dos mundos, aunque la contraposición entre ellos no se produce entre lo real y lo fantástico, sino entre lo analógico –representado por el texto– y lo digital –representado por las imágenes y videos–.

Se edita en entregas sucesivas en castellano, catalán e inglés, y puede seguirse a través de su versión totalmente digital (iPad y OSX), o muy pronto a través de libros ilustrados que cobran vida a través de una app para dispositivos móviles (iOS y Android). Próximamente contará con contenidos accesibles a través de Realidad Aumentada.

Podéis encontrar toda la información en la web de omni series, y/o bajar directamente el libro en iBookstore de Apple.After months of hard work, you can already get Barcelona Roman Steampunk, the first adventure from Ømni Series ®, a collection of interactive multimedia books (enhanced storytelling) that draws on two worlds. Here, the contrast is not between real and fantasy, but between analogue, represented by the text, and digital, in the images and videos.

Follow the story in its totally digital version for iPad and OSX, or in the illustrated books that come to life with an app for mobile devices (iOS and Android). Coming soon, some contents in Augmented Reality.

You can find information on the web, and/or directly download the book in Apple’s iBookstore.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.