Des d’aquesta setmana ja està a la venda a la llibreria Gigamesh el llibre Barcelona Roman Steampunk, la primera part de la serie ØMNI.
Aquesta versió inclou il·lustracions amb les que es poden veure continguts ocults amb un telèfon mòbil gracies a mecanismes de Realitat Augmentada. Si ja tens la teva còpia del llibre, només cal que et baixis l’aplicació Aurasma i un cop dins l’aplicació busquis i segueixis el canal “Barcelona Roman Steampunk”.

barcelona roman steampunk gigamesh

Com ja vam anunciar Barcelona Roman Steampunk va ser premiat en el concurs de Guió Transmedia 2014.
A continuació us deixem un vídeo amb el booktrailer i un vídeo amb les instruccions d’ús de la realitat augmentada.

Per altra banda, si sou més de digital, també podeu aconseguir la versió Full Digital per iPad per capítols disponible a l’Apple iBookstore.

Estigueu atents, perque ben aviat arribarà la segona part de la sèrie ØMNI, titulada “El constructor de laberintos”.

Desde esta semana ya está a la venta en la librería Gigamesh el libro Barcelona Roman Steampunk, la primera parte de la serie ØMNI.
Esta versión incluye ilustraciones con las que se pueden ver contenidos ocultos con un teléfono móvil gracias a mecanismos de Realidad Aumentada. Si ya tienes tu copia del libro, sólo hace falta que te bajes la aplicación Aurasma y una vez dentro de la aplicación busques y sigas el canal “Barcelona Roman Steampunk”.

barcelona roman steampunk gigamesh

Como ya anunciamos, Barcelona Roman Steampunk fue premiado en el concurso de Guión Transmedia 2014.
A continuación os dejamos un vídeo con el booktrailer y un vídeo con las instrucciones de uso de la realidad aumentada.

Por otra parte, si sois más de digital, también podéis conseguir la versión Full Digital para iPad por capítulos disponible en el Apple iBookstore.

Seguid atentos, porque muy pronto llegará la segunda parte de la serie ØMNI, titulada “El constructor de laberintos”.

Since last week is already on sale in the bookstore Gigamesh the book “Barcelona Roman Steampunk”, the first part of ØMNI SERIES.
This version includes illustrations with which you can see hidden content for mobile phone thanks to Augmented Reality mechanisms. If you already have your copy of the book, just need to download the Aurasma app and once inside the application search and follow the channel “Barcelona Roman Steampunk”.

barcelona roman steampunk gigamesh

As previously announced, Barcelona Roman Steampunk was awarded in 2014 Transmedia Screenplay Contest.
Then we leave a video with booktrailer and a video with instructions for use of augmented reality.

Moreover, if you fancy reading in digital, you can also get the Full Digital chapters for iPad available on the Apple iBookstore.

Stay tuned, because soon will come the second part of ØMNI SERIES entitled “El constructor de laberintos”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.